Vakonderwerpe
 • Lees begrip
 • Visuele Begrip
 • Taalkundige vaardighede
 • Kommunikasie
 • Poësie
 • Letterkunde
 • ‘n Kreatiewe en Transaksionele Geskrif
Vereistes
 • Jy moet ‘n verpligte geskeduleerde mondelinge sessie in graad 12 by een van ons vyf takke bywoon.
Voorvereistes
 • Die neem van ‘n Eerste Addisionele Taal is verpligtend
Beroepsgeleenthede
 • Joernalistiek
 • Taalkunde
 • Gesondheidsorgkommunikasie: Bv. opleiding
 • Regsberoepe: Bv. onderrig van regsskrif
 • Besigheid: Bv. om die taal akkuraat en oortuigend te gebruik
 • RegeringBv. vertaling of interpretasie
 • Onderwys

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest