Vakonderwerpe
 • Lees begrip
 • Visuele Begrip
 • Taalkundige vaardighede
 • Kommunikasie
 • Poësie
 • Letterkunde
 • ‘n Kreatiewe en Transaksionele Geskrif
Vereistes
 • Jy moet ‘n verpligte geskeduleerde mondelinge sessie in graad 12 by een van ons vyf takke bywoon.
Voorvereistes
 • Die neem van ‘n Eerste Addisionele Taal is verpligtend
Beroepsgeleenthede
 • Joernalistiek
 • Taalkunde
 • Gesondheidsorgkommunikasie: Bv. opleiding
 • Regsberoepe: Bv. onderrig van regsskrif
 • Besigheid: Bv. om die taal akkuraat en oortuigend te gebruik
 • RegeringBv. vertaling of interpretasie
 • Onderwys

Return to Subject Choices Overview

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest