Vakonderwerpe
 • Woordeskatontwikkeling en -uitbreiding
 • Kommunikasievaardighede
 • Leesvernuf
 • Kreatiewe en kritiese skryfvaardighede
 • Ontleding van Prosa en Poesie
 • Luistervaardighede
Vereistes
 • Jy moet ‘n verpligte geskeduleerde mondelinge sessie in graad 12 by een van ons vyf takke bywoon.
Voorvereistes
 • Dit is verpligtend om ‘n Huistaal te neem
Beroepsgeleenthede
 • Joernalis
 • Kopieskrywer
 • Onderwys/Dosent
 • Skrywer
 • Omroeper
 • Programaanbieder
 • Redigeerder

Return to Subject Choices Overview

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest