Vakonderwerpe
 • Woordeskatontwikkeling en -uitbreiding
 • Kommunikasievaardighede
 • Leesvernuf
 • Kreatiewe en kritiese skryfvaardighede
 • Ontleding van Prosa en Poesie
 • Luistervaardighede
Vereistes
 • Jy moet ‘n verpligte geskeduleerde mondelinge sessie in graad 12 by een van ons vyf takke bywoon.
Voorvereistes
 • Dit is verpligtend om ‘n Huistaal te neem
Beroepsgeleenthede
 • Joernalis
 • Kopieskrywer
 • Onderwys/Dosent
 • Skrywer
 • Omroeper
 • Programaanbieder
 • Redigeerder

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest