Vakonderwerpe
 • Lees, skryf, luister
 • Interpretasie en kommunikasie
 • Letterkunde, Gedigte advertensie Toneelstukke.
 • Begrip van kontemporêre verbale en visuele tekste
 • Die skep van tekste
Vereistes
 • Jy moet ‘n verpligte geskeduleerde mondelinge sessie in graad 12 by een van ons vyf takke bywoon.
Voorvereistes
 • Die neem van ‘n Eerste Addisionele Taal is verpligtend
Beroepsgeleenthede
 • Onderwyser/dosent
 • Motiveringspreker
 • Uitsaaijoernalis
 • Tolk
 • Diplomatieke Diensbeampte
 • Engels as vreemdetaalonderwyser
 • Internasionale hulp/ontwikkelingswerker
 • Logistieke en Verspreidingsbestuurder
 • Bemarkingsbestuurder
 • Toerbestuurder
 • Vertaler

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest