Vakonderwerpe

TEORIE – 2 EKSAMENS

 • Fisika:
  • Kinematika (Beweging)
  • Kragte
  • Elektrostatika
  • Elektriese Stroombane
  • Elektrodinamika
  • Golwe
 • Chemie:
  • Atoomstruktuur
  • Chemiese Bindings
  • Chemiese Reaksies
  • Chemiese Reaksiedinamika
  • Elektrochemie
  • Organiese Chemie
  • Kwantitatiewe Chemie

PRAKTIESE ASSESSERINGS

 • Rekenaarsimulasies en wetenskaplike ondersoeke as formele take
Vereistes
 • Wiskunde is verpligtend.
Voorvereistes
 • Wiskunde is verpligtend
 • Sterk wiskundige vaardighede
 • Goeie taal- en kommunikasievaardighede
 • Goeie probleemoplossingsvermoë
 • Analitiese denkvaardighede
 • Ondersoekende verstand
 • Vermoë om kennis op nuwe areas toe te pas (sintese)
 • Detailgeoriënteerd
Beroepsgeleenthede
 • Wetenskaplike
 • Fisikus
 • Chemikus
 • Forensiese Wetenskaplike
 • lngenieur
 • Tegnoloog
 • Tegnikus
 • Mediese beroepe

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest