Vakonderwerpe

TEORIE – 2 EKSAMENS

 • Fisika:
  • Kinematika (Beweging)
  • Kragte
  • Elektrostatika
  • Elektriese Stroombane
  • Elektrodinamika
  • Golwe
 • Chemie:
  • Atoomstruktuur
  • Chemiese Bindings
  • Chemiese Reaksies
  • Chemiese Reaksiedinamika
  • Elektrochemie
  • Organiese Chemie
  • Kwantitatiewe Chemie

PRAKTIESE ASSESSERINGS

 • Rekenaarsimulasies en wetenskaplike ondersoeke as formele take
Vereistes
 • Wiskunde is verpligtend.
Voorvereistes
 • Wiskunde is verpligtend
 • Sterk wiskundige vaardighede
 • Goeie taal- en kommunikasievaardighede
 • Goeie probleemoplossingsvermoë
 • Analitiese denkvaardighede
 • Ondersoekende verstand
 • Vermoë om kennis op nuwe areas toe te pas (sintese)
 • Detailgeoriënteerd
Beroepsgeleenthede
 • Wetenskaplike
 • Fisikus
 • Chemikus
 • Forensiese Wetenskaplike
 • lngenieur
 • Tegnoloog
 • Tegnikus
 • Mediese beroepe

Return to Subject Choices Overview

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest