Vakonderwerpe
 • Fisiese Geografie – die natuurlike wêreld rondom ons
 • Menslike Geografie – die opgeboude wêreld rondom ons
 • Ekonomiese Geografie – die ruimtelike voorstelling van geld random ons
Voorvereistes
 • Logiese denkvaardighede
 • Ondersoekende verstand
 • Liefde vir kennis
Beroepsgeleenthede
 • Meteoroloog
 • Geoloog
 • Natuurbewaarder
 • Ekotoerisme
 • Grondontleder
 • Demograaf
 • Sielkundige
 • Eiendomsanalis
 • Stadsbeplanner
 • Toerisme
 • Kartograaf
 • Weer leser
 • Geografiese informasie sisteem operateur

Return to Subject Choices Overview

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest