Vakonderwerpe
 • Begrip, lees en skryfvaardighede
 • Tekstuele en visuele analise
 • ‘n Gedetailleerde studie van onderwerpe soos:
  • Kolonialisme
  • ldees van ras in die laat 19de en vroee 20ste eeue
  • Verskillende vorme van Nasionalisme
  • Belangrike gebeure soos Die Franse Revolusie en die Suid-afrikaanse Oorlog
  • Apartheid
  • Die Koue Oorlog
  • Onafhanklike Afrika
Voorvereistes
 • ‘n Goeie begrip van taal/goeie punte vir Afrikaans aanbeveel
 • Belangstelling in navorsing
Beroepsgeleenthede
 • Joernalistiek en Toerisme
 • Diplomatiese beroepe
 • Onderrig
 • Navorsing
 • Regte

Return to Subject Choices Overview

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest