Vakonderwerpe
 • Begrip, lees en skryfvaardighede
 • Tekstuele en visuele analise
 • ‘n Gedetailleerde studie van onderwerpe soos:
  • Kolonialisme
  • ldees van ras in die laat 19de en vroee 20ste eeue
  • verskillende vorme van Nasionalisme
  • Belangrike gebeure soos Die Franse Revolusie en die Suid-afrikaanse Oorlog
  • Apartheid
  • Die Koue Oorlog
  • Onafhanklike Afrika
Voorvereistes
 • ‘n Goeie begrip van taal/goeie punte vir Afrikaans aanbeveel
 • Belangstelling in navorsing
Beroepsgeleenthede
 • Joernalistiek en Toerisme
 • Diplomatiese beroepe
 • Onderrig
 • Navorsing
 • Regte

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest