Meer oor Ingenieursgrafika en Ontwerp

Vakonderwerpe
 • Kommunikeer idees grafies deur gebruik te maak van tekeninstrumente en rekenaargebaseerde instrumente
 • Konsepte in Meganiese, Siviele en Elektriese Tegnologie
 • Instrument- en vryhandtekentegnieke en -vaardighede
 • Los tegnologiese probleme kreatief op deur middel van grafiese tekeninge
Vereistes
 • Bykomende sagteware benodig: TurboCAD 21 Deluxe.
 • ‘n A3-drukker word benodig.
Beroepsgeleenthede
 • Argitektuur
 • Ingenieurswese
 • Bourekenaar
 • Stadsbeplanner
 • Landmeter
 • Grafiese lllustreerder
 • Tekenaar
 • Onderwyser
 • Ambagsman
Voorvereistes
 • Tekeninstrumente
 • Studente moet hulle eie A3 drukker hê.
 • Die skandering kan deur middel van ‘n selfoon toep gedoen word
 • Detailgeorienteerd
 • Logiese denkvaardighede
 • 3D-visualisering
 • RTO (CAD) is ‘n voorvereiste vir Graad 12

Return to Subject Choices Overview

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest