Vakonderwerpe
 • Ontwikkeling van vaardighede
 • Leer oor jou sosiale en omgewingsverantwoordelikhede
 • Demokrasie en menseregte
 • Beroepsnavorsing en -keuses
 • Verskeie studievaardighede
 • Vaardigheidskursusse (ekstern)
 • Fisiese aktiwiteite mag vereis word
 • 20 ure van gemeenskapsdiens
 • Doel van Lewensoriëntering: Die kernmotivering vir die verskaffing van lewensoriëntering is die holistiese ontwikkeling van individue met die vereiste vaardighede, kennis enwaardes en die nodige kognitiewe prosesse. Dit is om die vaardighede op die werkplek en in die lewe op ‘n bedagsame, nadenkende, ingeligte en deurdagte manier toe te pas.
Voorvereistes
 • IEB GTA B Finale Eksamen
 • Volledige SGA-portefeulje word vereis
Beroepsgeleenthede
 • Lewensoriëntering bemagtig jou om enige beroep te betree.

Return to Subject Choices Overview

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest