Vakonderwerpe

TEORIE

 • Lewe op molekulêre, sellulêre en weefselvlak
 • Diversiteit en verandering
 • Omgewingstudies
 • Lewensprosesse by diere
 • Lewensprosesse in plante

PRAKTIESE ASSESSERINGS

 • Graad 10 en 11: Eenvoudige eksperimente met basiese huishoudelike toerusting vir wetenskaplike ondersoeke
 • Graad 12: Verpligte driedag praktiese werkswinkel
Vereistes
 • Verpligte praktiese eksamens in graad 12 by ‘n aangewese Breinlyntak.
 • Bykomende fooie is van toepassing.
Voorvereistes
 • Goeie taal- en kommunikasievaardighede
 • Goeie probleemoplossingvermoë
 • Analitiese denkvaardighede
 • Ondersoekende verstand
 • Detailgeoriënteerd
Beroepsgeleenthede
 • Bioloog
 • Veeartsenykunde
 • Natuurbewaring
 • Mediese beroepe
 • Mikrobioloog
 • Onderwys

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest