Vakonderwerpe

TEORIE

 • Lewe op molekulêre, sellulêre en weefselvlak
 • Diversiteit en verandering
 • Omgewingstudies
 • Lewensprosesse by diere
 • Lewensprosesse in plante

PRAKTIESE ASSESSERINGS

 • Graad 10 en 11: Eenvoudige eksperimente met basiese huishoudelike toerusting vir wetenskaplike ondersoeke
 • Graad 12: Verpligte driedag praktiese werkswinkel

Vereistes
 • Verpligte praktiese eksamens in graad 12 by ‘n aangewese Breinlyntak.
 • Bykomende fooie is van toepassing.
Voorvereistes
 • Goeie taal- en kommunikasievaardighede
 • Goeie probleemoplossingvermoë
 • Analitiese denkvaardighede
 • Ondersoekende verstand
 • Detailgeoriënteerd
Beroepsgeleenthede
 • Bioloog
 • Veeartsenykunde
 • Natuurbewaring
 • Mediese beroepe
 • Mikrobioloog
 • Onderwys

Return to Subject Choices Overview

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest