Vakonderwerpe
 • Rekeningkundige vergelyking
 • Rekeningkundige siklus (brondokumente, joernale, algemene grootboek, proefbalans)
 • Finansiële state van ‘n alleenhandelaar, vennootskap en ‘n publieke maatskappy
 • Ontleding en interpretasie van finansiële state/ Ontleding van gepubliseerde finansiële state
 • Versoenings
 • BTW
 • Koste Rekeningkunde
 • Begroting
 • Voorraad: Stelsels en Waardasie
 • Vaste bates (grond en geboue, voertuie, toerusting)
Vereistes
 • Wiskunde word sterk aanbeveel.
Voorvereistes
 • Passievol oor getalle
 • ‘n Innoverende probleemoplosser
 • ‘n Kritiese denker en kreatiewe leier
 • ‘n Sterk sin vir etiek (werksetiek)
Beroepsgeleenthede
 • Geoktrooieerde rekenmeester
 • Finansiële Rekenmeester
 • Algemene Rekenmeester
 • Finansiële bestuurder
 • Forensiese ouditering
 • Eksterne/Interne Ouditeur
 • Ouditbestuurder
 • Belasting Professioneel
 • Belegging Professioneel
 • Finansiële ontleder

Return to Subject Choices Overview

Vakonderwerpe
 • Rekeningkundige vergelyking
 • Rekeningkundige siklus (brondokumente, joernale, algemene grootboek, proefbalans)
 • Finansiële state van ‘n alleenhandelaar, vennootskap en ‘n publieke maatskappy
 • Ontleding en interpretasie van finansiële state/ Ontleding van gepubliseerde finansiële state
 • Versoenings
 • BTW
 • Koste Rekeningkunde
 • Begroting
 • Voorraad: Stelsels en Waardasie
 • Vaste bates (grond en geboue, voertuie, toerusting)
Vereistes
 • Wiskunde word sterk aanbeveel.
Voorvereistes
 • Passievol oor getalle
 • ‘n Innoverende probleemoplosser
 • ‘n Kritiese denker en kreatiewe leier
 • ‘n Sterk sin vir etiek (werksetiek)
Beroepsgeleenthede
 • Geoktrooieerde rekenmeester
 • Finansiële Rekenmeester
 • Algemene Rekenmeester
 • Finansiële bestuurder
 • Forensiese ouditering
 • Eksterne/Interne Ouditeur
 • Ouditbestuurder
 • Belasting Professioneel
 • Belegging Professioneel
 • Finansiële ontleder

Do you have any unanswered questions?

Please complete the contact form below and one of our friendly team members will get back to you

By submitting this form: I understand that Brainline may contact me using the information I have provided above; and I accept Brainline’s Privacy Policy Terms and Conditions.

Pin It on Pinterest